images/spotlight.jpg

Tekniske hjelpemidler og IT-løsninger

Vi bistår din organisasjon med utvikling av tekniske løsninger for en mer effektiv og tilrettelagt hverdag.

Ved å la systemene gjøre rutinearbeidet frigir du ressurser til verdiskapningog kjerneaktiviteten til bedriften din.

Tekniske løsninger

Rådgiving og veiledning

Vi kan bistå din bedrift med rådgiving og veiledning/coaching rundt implementering av IT og ny teknologi i din bedrift.

Gjennom regelmessig oppfølging og veiledning vil dine ansatte få økt forståelse for ny teknologi og nye prosesser som vil effektivisere bedriften. Informasjon og forståelse er ofte nøkkelen til økt trivsel og effektivitet.

Vi tilbyr også automatiserte systemer for e-læring med eksamen og mulighet for å lage administrere egne kurs og prøver.

Rågiving og veiledning
images/spotlight.jpg
images/spotlight.jpg

Digitaliserte prosesser og dokumenter

Ved å digitalisere prosessene i bedriften, får du synligjort ansvar og kommunikasjonslinjer, noe som igjen gir deg en mer effektiv bedrift og mer motiverte ansatte.

Vi bistår med vår kompetanse på best practice og for å komme igang med kartleggingsprosessene. I tillegg kan vi fasilitere møter, utarbeide digitale prosesser og dokumenter i samarbeid med din bedrift.

Prosess og dokumenter

Ferdige applikasjoner som er i daglig bruk

Vi har allerede rammeverk som kan tilpases din bedrift og dine prosesser, dette sparer både tid og penger.

Vi går gjennom den erfaringen og de systemene vi besitter og ser om det er mulig å spare utviklingskostnader på dine prosjekter.

Eksisterende løsninger
images/spotlight.jpg
images/spotlight.jpg

Teknisk datasenter

Herfra støtter vi kunder i innlandet med alt fra reparasjoner og støtte på hardware.

Lokale tekniske kontor

Våre nåværende prosjekter

Akkurat nå jobber vi med, eller utvikler disse prosjektene;

System for Avvik og Næruhell

Avviksystemet til HOYER Norway AS - Transportør av farlig goods på norske veier.

Hendelser, Næruhell, Forbedringsforslag og kritiske observasjoner rapporteres av sjåfører og ansatte på stedet, når de skjer via pc eller mobil, fortløpende. Ledelsen rapporterer inn observasjoner og målinger og systemet gir trendanalyser og varsler tilbake til brukerne..
Link til prosjektet

Kom i kontakt med oss

Send inn en forespørsel til oss, så kontakter en av våre forettningskontakter deg innen 1-2 arbeidsdager.